Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Valmennus Hulivili Oy
3196375-8

Keskuskatu 10, 23100 Mynämäki

0449756081
info@vahva.pro

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marika Honkanen
Arontie 10, 23100 Mynämäki
0449765081
info@vahva.pro

Rekisterin nimi
Valmennus Hulivili Oy:n Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a) Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito.
b) Valmennus Hulivili Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi,
myynti, hallinta, toteutus ja laskutus.
c) Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen.
d) Markkina- ja muut tutkimukset.
e) Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.


Rekisterin tietosisältö
a) Yritystiedot:
-yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka,
liikevaihtoluokka, ostotapahtumat.
b) Henkilötiedot:
- etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä
yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sekä
muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot.
c) Markkinointikiellot
Säännönmukaiset tietolähteet
a) Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla
tavalla).
b) Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c) Bisnode b-to-b -yritysrekisteri, Suomen Asiakastieto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
a) Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman
rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.
b) Valmennus Hulivili Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä
on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja
käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin)
henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
a. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen
ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
b. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.